Mutation of SDHB is a cause of hypoxia-related high-altitude paraganglioma

Nidia Y. Cerecer-Gil, Luis E. Figuera, Francisco J. Llamas, Mauricio Lara, José G. Escamilla, Ruben Ramos, Gerardo Estrada, A. Karim Hussain, José Gaal, Esther Korpershoek, Ronald R. De Krijger, Winand N.M. Dinjens, Peter Devilee, Jean Pierre Bayley

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

52 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mutation of SDHB is a cause of hypoxia-related high-altitude paraganglioma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen