Mutational analyses of epidermal growth factor receptor and downstream pathways in adrenocortical carcinoma

Ilse G.C. Hermsen, Harm R. Haak, Ronald R. De Krijger, Thomas M.A. Kerkhofs, Richard A. Feelders, W. Wde Herder, H. Wilmink, Jan Wa Smit, H. Gelderblom, Noel F.C.C. De Miranda, Ronald Van Eijk, Tom Van Wezel, Hans Morreau

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

14 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mutational analyses of epidermal growth factor receptor and downstream pathways in adrenocortical carcinoma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen