Mutational analysis of SHOC2, a novel gene for Noonan-like syndrome, in JMML

Christian Flotho, Christiane Batz, Henrik Hasle, Eva Bergsträsser, Marry M. Van Den Heuvel-Eibrink, Marco Zecca, Charlotte M. Niemeyer, Martin Zenker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)913
Aantal pagina's1
TijdschriftBlood
Volume115
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 28 jan. 2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit