Mutations in TBL1X are associated with central hypothyroidism

Charlotte A. Heinen, Monique Losekoot, Yu Sun, Peter J. Watson, Louise Fairall, Sjoerd D. Joustra, Nitash Zwaveling-Soonawala, Wilma Oostdijk, Erica L.T. Van Den Akker, Mariëlle Alders, Gijs W.E. Santen, Rick R. Van Rijn, Wouter A. Dreschler, Olga V. Surovtseva, Nienke R. Biermasz, Raoul C. Hennekam, Jan M. Wit, John W.R. Schwabe, Anita Boelen, Eric FliersA. S.Paul Van Trotsenburg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

75 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mutations in TBL1X are associated with central hypothyroidism'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen