Mutations in WNT1 cause different forms of bone fragility

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftAmerican journal of human genetics
DOI's
StatusGepubliceerd - 4 apr. 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit