Mutations of the hereditary hemochromatosis candidate gene HLA-H in porphyria cutanea tarda [6]

M. Santos, H. C. Clevers, J. J.M. Marx

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

65 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1327-1328
Aantal pagina's2
TijdschriftNew England Journal of Medicine
Volume336
Nummer van het tijdschrift18
DOI's
StatusGepubliceerd - 1997
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit