Myc deletion rescues Apc deficiency in the small intestine

Owen J. Sansom, Valerie S. Meniel, Vanesa Muncan, Toby J. Phesse, Julie A. Wilkins, Karen R. Reed, J. Keith Vass, Dimitris Athineos, Hans Clevers, Alan R. Clarke

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

509 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Myc deletion rescues Apc deficiency in the small intestine'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen