MYD88 p.(L265P) detection on cell-free DNA in liquid biopsies of patients with primary central nervous system lymphoma

Laura S. Hiemcke-Jiwa, Roos J. Leguit, Tom J. Snijders, Jacoline E.C. Bromberg, Stefan Nierkens, N. Mehdi Jiwa, Monique C. Minnema, Manon M.H. Huibers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

34 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)974-977
Aantal pagina's4
TijdschriftBritish Journal of Haematology
Volume185
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - jun. 2019
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit