N- and KRAS mutations in primary testicular germ cell tumors: incidence and possible biological implications

R A Olie, L H Looijenga, L Boerrigter, B Top, S Rodenhuis, A Langeveld, M P Mulder, J W Oosterhuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

45 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'N- and KRAS mutations in primary testicular germ cell tumors: incidence and possible biological implications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen