Nachbeobachtung von Patienten mit einem Melanom im Stadium I nach Exzision des Primartumors: Einfach und kosteneffizient

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

4 Citaten (Scopus)
Vertaalde titel van de bijdrageFollow-up of patients with stage I melanoma after excision of primary tumor - Simple and cost-effective
Originele taal-2Duits
Pagina's (van-tot)476-480
Aantal pagina's5
TijdschriftOnkologe
Volume2
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 1996
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit