NADH dehydrogenase subunit 4 variant sequences in childhood acute myeloid leukaemia

Michael A. Morgan, Birgit Markus, Malou Hermkens, Frederik Damm, Dirk Reinhardt, Martin Zimmermann, Felicitas Thol, Tania Bunke, Dessislava Bogoeva, Christoph W.M. Reuter, Valerie de Haas, Marry M. van den Heuvel-Eibrink, Christian M. Zwaan, Katarina Reinhardt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)891-895
Aantal pagina's5
TijdschriftBritish Journal of Haematology
Volume161
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - jun. 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit