NANOG promoter methylation and expression correlation during normal and malignant human germ cell development

Daniel Nettersheim, Katharina Biermann, Ad J M Gillis, Klaus Steger, Leendert H J Looijenga, Hubert Schorle

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

54 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'NANOG promoter methylation and expression correlation during normal and malignant human germ cell development'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen