Nasal DNA methylation at three CpG sites predicts childhood allergic disease

Merlijn van Breugel, Cancan Qi, Zhongli Xu, Casper Emil T. Pedersen, Ilya Petoukhov, Judith M. Vonk, Ulrike Gehring, Marijn Berg, Marnix Bügel, Orestes A. Carpaij, Erick Forno, Andréanne Morin, Anders U. Eliasen, Yale Jiang, Maarten van den Berge, Martijn C. Nawijn, Yang Li, Wei Chen, Louis J. Bont, Klaus BønnelykkeJuan C. Celedón, Gerard H. Koppelman, Cheng Jian Xu

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

9 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Nasal DNA methylation at three CpG sites predicts childhood allergic disease'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen