Nasal encephalocele in a child with Beckwith-Wiedemann syndrome

Marike L D Broekman, Eelco W Hoving, Kuan H Kho, Lucienne Speleman, K Sen Han, Patrick W Hanlo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

8 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Nasal encephalocele in a child with Beckwith-Wiedemann syndrome'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen