Naturally acquired microchimerism implications for transplantation outcome and novel methodologies for detection

Michael Eikmans, Astrid G.S. van Halteren, Koen van Besien, Jon J. van Rood, Jos J.M. Drabbels, Frans H.J. Claas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

39 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Naturally acquired microchimerism implications for transplantation outcome and novel methodologies for detection'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen