NDEL1-PDGFRB fusion gene in a myeloid malignancy with eosinophilia associated with resistance to tyrosine kinase inhibitors

K. Byrgazov, R. Kastner, M. Gorna, G. Hoermann, M. Koenig, C. B. Lucini, R. Ulreich, M. Benesch, V. Strenger, H. Lackner, W. Schwinger, P. Sovinz, O. A. Haas, M. Van Den Heuvel-Eibrink, C. M. Niemeyer, O. Hantschel, P. Valent, G. Superti-Furga, C. Urban, M. N. DworzakT. Lion

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)237-240
Aantal pagina's4
TijdschriftLeukemia
Volume31
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jan. 2017

Citeer dit