Neoadjuvant therapy in melanoma: the next step?

Paolo A. Ascierto, Alexander M.M. Eggermont

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

18 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)151-153
Aantal pagina's3
TijdschriftThe Lancet Oncology
Volume19
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - feb. 2018
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit