Neonatal brain abscess development following fetal scalp electrode placement: a rare complication

T. Fick, P. A. Woerdeman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Neonatal brain abscess development following fetal scalp electrode placement: a rare complication'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen