Neonatal loss of motor function in human spina bifida aperta

Deborah A Sival, Tiemen W van Weerden, Johan S H Vles, Albert Timmer, Wilfred F A den Dunnen, A L Staal-Schreinemachers, Eelco W Hoving, Krystyne M Sollie, Vivianne J M Kranen-Mastenbroek, Pieter J J Sauer, Oebele F Brouwer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

58 Citaten (Scopus)

Samenvatting

OBJECTIVE: In neonates with spina bifida aperta (SBA), leg movements innervated by spinal segments located caudal to the meningomyelocele are transiently present. This study in neonates with SBA aimed to determine whether the presence of leg movements indicates functional integrity of neuronal innervation and whether these leg movements disappear as a result of dysfunction of upper motor neurons (axons originating cranial to the meningomyelocele) and/or of lower motor neurons (located caudal to the meningomyelocele).

METHODS: Leg movements were investigated in neonates with SBA at postnatal day 1 (n = 18) and day 7 (n = 10). Upper and lower motor neuron dysfunction was assessed by neurologic examination (n = 18; disinhibition or inhibition of reflexes, respectively) and by electromyography (n = 12; absence or presence of denervation potentials, respectively).

RESULTS: Movements, related to spinal segments caudal to the meningomyelocele, were present in all neonates at postnatal day 1. At day 1, leg movements were associated with signs of both upper (10 of 18) and lower (17 of 18) motor neuron dysfunction caudal to the meningomyelocele. In 7 of 10 neonates restudied after the first postnatal week, leg movements had disappeared. The absence of leg movements coincided with loss of relevant reflexes, which had been present at day 1, indicating progression of lower motor neuron dysfunction.

CONCLUSIONS: We conclude that the presence of neonatal leg movements does not indicate integrity of functional lower motor neuron innervation by spinal segments caudal to the meningomyelocele. Present observations could explain why fetal surgery at the level of the meningomyelocele does not prevent loss of leg movements.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)427-34
Aantal pagina's8
TijdschriftPediatrics
Volume114
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - aug. 2004
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Neonatal loss of motor function in human spina bifida aperta'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit