Nephroblastoma: Does the decrease in tumor volume under preoperative chemotherapy predict the lymph nodes status at surgery?

Jan Godzinski, Harm van Tinteren, Jan de Kraker, Norbert Graf, Christophe Bergeron, Hugo Heij, Dietrich von Schweinitz, Joerg Fuchs, Giovanni Cecchetto, George Audry, Frederic Gauthier, Bengt Sandstedt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

24 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Nephroblastoma: Does the decrease in tumor volume under preoperative chemotherapy predict the lymph nodes status at surgery?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen