Neural stem cells for diabetes cell-based therapy

Onur Basak, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)698-700
Aantal pagina's3
TijdschriftEMBO Molecular Medicine
Volume3
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - dec. 2011
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit