Neuroblastoma stage 4S: a multifocal stem-cell disease of the developing neural crest

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

23 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)229-30
Aantal pagina's2
TijdschriftThe Lancet Oncology
Volume13
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - mrt. 2012
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit