Neurophysiological analysis of leg movements in infants with spina bifida aperta in the early postnatal period

D. A. Sival, T. W. Van Weerden, W. F.A. Den Dunnen, A. Timmer, A. L. Staal-Schreinemachers, K. M. Sollie, E. W. Hoving, P. J.J. Sauer, O. F. Brouwer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)S29-S30
TijdschriftEuropean Journal of Pediatric Surgery, Supplement
Volume12
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2002
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit