Neuropsychiatric side effects of interferon-alfa therapy

Arthur R. Van Gool, Wim H.J. Kruit, Frederike K. Engels, Gerrit Stoter, Marjolein Bannink, Alexander M.M. Eggermont

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

43 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Neuropsychiatric side effects of interferon-alfa therapy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen