Neuroschistosomiasis: Een onverwachte bevinding bij een Nederlandse vrouw

Jolande W. Bouwhuis, Andre J.A.M. Van Der Ven, Johanna M.M. Gijtenbeek, Pieter Wesseling, Robert W. Sauerwein, Pieter J.A. Beckers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

1 Citaat (Scopus)
Vertaalde titel van de bijdrageNeuroschistosomiasis: An unexpected finding in a Dutch woman
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1338-1342
Aantal pagina's5
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume153
Nummer van het tijdschrift27
StatusGepubliceerd - 4 jul. 2009
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit