Nevirapine and efavirenz pharmacokinetics and covariate analysis in the 2NN study

Bregt S. Kappelhoff, Frank Van Leth, Thomas R. MacGregor, Joep M.A. Lange, Jos H. Beijnen, Alwin D.R. Huitema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

92 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Nevirapine and efavirenz pharmacokinetics and covariate analysis in the 2NN study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen