New and standard management of malignant melanoma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)454-457
Aantal pagina's4
TijdschriftEuropean Journal of Cancer, Supplement
Volume3
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - okt. 2005
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit