New gene signatures discriminate between drug-sensitive and -resistant ALL

William E. Evans, Rob Pieters, Monique Den Boer, China Hon Pui, Amy Holleman, Karin M. Kazemier, Meyling H. Cheok, Wenjian Yang, Deqing Pei, Cheng Cheng, Mary V. Relling, Anjo J.P. Veerman, Gritta E. Janka-Schaub

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)792-793
Aantal pagina's2
TijdschriftCancer Biology and Therapy
Volume3
Nummer van het tijdschrift9
StatusGepubliceerd - sep. 2004
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit