Nieuw doelwit voor antiretrovirale therapie (1): Hoe HIV-1 integrase het virus binnenloodst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageNew target for antiretroviral therapy (1): How HIV-1 integrase pilots the virus into port
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)588-592
Aantal pagina's5
TijdschriftPharmaceutisch Weekblad
Volume139
Nummer van het tijdschrift17
StatusGepubliceerd - 23 apr. 2004
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit