Nieuw schema voor tweemaal-daagse dosering van posaconazolprofylaxe bij kinderen met chronische granulomateuze ziekte resulteert in adequate blootstelling

M. E.B. Welzen, R. J.M. Brüggemann, J. M. Van Den Berg, H. W. Voogt, J. H. Gilissen, D. Pajkrt, N. Klein, D. M. Burger, A. Warris

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageA novel twice daily posaconazole dosing algorithm for children with chronic granulomatous disease results in adequate exposure
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)211-214
Aantal pagina's4
TijdschriftPharmaceutisch Weekblad
Volume146
Nummer van het tijdschrift50
StatusGepubliceerd - 16 dec. 2011
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit