Nieuwe proteaseremmers bij de behandeling van HIV-infecties: Resistentie stuurt het onderzoek

L. H.H. Silvertand, P. L. Meenhorst, J. W. Mulder, J. H. Beijnen, A. D.R. Huitema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageNew protease inhibitors for the treatment of HIV infections
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)555-562
Aantal pagina's8
TijdschriftPharmaceutisch Weekblad
Volume139
Nummer van het tijdschrift16
StatusGepubliceerd - 16 apr. 2004
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit