Nieuwe toepassingen helpen oncologie vooruit: Monoklonaal antilichaam geleidt cytotoxische stof naar tumor

A. D.R. Huitema, J. H.M. Schellens, J. H. Beijnen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftKort overzichtpeer review

1 Citaat (Scopus)
Vertaalde titel van de bijdrageNew applications help advance oncology: Monoclonal antibody conducts cytotoxic agent to tumor
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)26-29
Aantal pagina's4
TijdschriftPharmaceutisch Weekblad
Volume149
Nummer van het tijdschrift1-2
StatusGepubliceerd - 10 jan. 2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit