NK cells dysfunction in systemic lupus erythematosus: relation to disease activity

Ana Henriques, Luís Teixeira, Luís Inês, Tiago Carvalheiro, Ana Gonçalves, António Martinho, Maria Luísa Pais, José António Pereira da Silva, Artur Paiva

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'NK cells dysfunction in systemic lupus erythematosus: relation to disease activity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen