NLRP6 TARGETING SUPPRESSES COLONIC TUMORIGENESIS VIA P53-DEPENDENT AND INDEPENDENT CELLULAR SENESCENCE

Zengfu Xue, Weighing Li, Li Yang

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresAbstract

Originele taal-2Engels
DOI's
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit