No detectable beneficial systemic immunomodulatory effects of a specific synbiotic mixture in infants with atopic dermatitis

L. B. van der Aa, R. Lutter, H. S.A. Heymans, B. S. Smids, T. Dekker, W. M.C. van Aalderen, J. H. Sillevis Smitt, L. M.J. Knippels, J. Garssen, A. J. Nauta, A. B. Sprikkelman, E. K. George, N. J. van den Berg, D. Bosman, G. A.M. Tytgat, E. Ree, M. A. van Houten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

32 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'No detectable beneficial systemic immunomodulatory effects of a specific synbiotic mixture in infants with atopic dermatitis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen