No prognostic impact of the WT1 gene single nucleotide polymorphism rs16754 in pediatric acute myeloid leukemia

Iris H.I.M. Hollink, Marry M. Van Den Heuvel-Eibrink, Martin Zimmermann, Brian V. Balgobind, Susan T.C.J.M. Arentsen-Peters, Marielle Alders, Andre Willasch, Gert Jan J.L. Kaspers, Jan Trka, Andre Baruchel, Ursula Creutzig, Rob Pieters, Dirk Reinhardt, C. Michel Zwaan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

30 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e523-e526
TijdschriftJournal of Clinical Oncology
Volume28
Nummer van het tijdschrift28
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 okt. 2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit