No significant prognostic value of normal precursor B-cell regeneration in paediatric acute myeloid leukaemia after induction treatment

Anne E. Bras, Marry M. Van den Heuvel-Eibrink, Alita J. Van der Sluijs-Gelling, Eva A. Coenen, Henk Wind, C. Michel Zwaan, Jeroen G. Te Marvelde, Mirjam Van der Burg, Brenda Gibson, Anita W. Rijneveld, Valérie De Haas, Jacques J.M. Van Dongen, Vincent H.J. Van der Velden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

6 Citaten (Scopus)

Samenvatting

B-cell precursors (BCP) regeneration in bone marrow (BM) after induction chemotherapy is prognostic for good treatment response in adult acute myeloid leukaemia (AML). We detected BCP regeneration in 81% of 59 paediatric AML patients at first complete remission; this compared to 46% in an adult study. BCP regeneration did not correlate with outcome or minimal residual disease levels. In 36 healthy BM controls, BCP levels were significantly higher in children as compared to adults. Therefore, BCP regeneration does not reflect good response to treatment in paediatric AML, possibly due to the relatively high base-line levels of BCP in children.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)861-864
Aantal pagina's4
TijdschriftBritish Journal of Haematology
Volume161
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - jun. 2013
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'No significant prognostic value of normal precursor B-cell regeneration in paediatric acute myeloid leukaemia after induction treatment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit