Non-Contrast MRA as non-invasive vasculature imaging for pediatric renal tumor surgery, a pediatric surgical perspective.

Marc Wijnen, Guus M J Bökkerink, Cornelis P van de Ven, Annemieke S Littooij, Frank F J Simonis, Aart J Klijn, Alida F W van der Steeg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftPediatric radiology
StatusIn voorbereiding - 30 aug. 2022

Citeer dit