Non-equivalence of Wnt and R-spondin ligands during Lgr5 + intestinal stem-cell self-renewal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftNature
DOI's
StatusGepubliceerd - 11 mei 2017
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit