Non-operative treatment of children with simple appendicitis: long-term follow-up (5 years) in a prospective cohort study

M Knaapen, J H Van der Lee, E L Gaillard, H A Cense, K H In 't Hof, C M F Kneepkens, M H Wijnen, H A Heij, R Bakx, L W E van Heurn, R R Gorter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e99-e100
TijdschriftThe British journal of surgery
Volume108
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - feb. 2021

Citeer dit