Nonlinear protein binding of phenytoin in clinical practice: Development and validation of a mechanistic prediction model

Rob ter Heine, Sean P. Kane, Alwin D.R. Huitema, Matthew D. Krasowski, Erik M. van Maarseveen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

9 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Nonlinear protein binding of phenytoin in clinical practice: Development and validation of a mechanistic prediction model'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen