Noonan syndrome: Comparing mutation-positive with mutation-negative dutch patients

E. A. Croonen, W. Nillesen, C. Schrander, M. Jongmans, H. Scheffer, C. Noordam, J. M.T. Draaisma, I. Van Der Burgt, H. G. Yntema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

16 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Noonan syndrome: Comparing mutation-positive with mutation-negative dutch patients'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science