Normal and tumor-derived organoids as a drug screening platform for tumor-specific drug vulnerabilities

Camilla Calandrini, Jarno Drost

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

6 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Patient-derived tumor organoids can be predictive of patient's treatment responses, and normal tissue-derived organoids allow for drug toxicity testing. Combining both types of organoids therefore enables screening for tumor-specific drug vulnerabilities. Here, we provide a detailed protocol for organoid drug screening using, as proof-of-principle, patient-derived malignant rhabdoid tumor organoids. The protocol can be adapted for drug testing on any tumor and/or normal tissue-derived organoid culture. For complete details on the use and execution of this protocol, please refer to Calandrini et al. (2021).

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)101079
TijdschriftSTAR protocols
Volume3
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 18 mrt. 2022

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Normal and tumor-derived organoids as a drug screening platform for tumor-specific drug vulnerabilities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit