Normal fat mass cannot be reliably estimated in typical pharmacokinetic studies

Roeland E. Wasmann, Elin M. Svensson, Stein J. Schalkwijk, Roger J. Brüggemann, Rob ter Heine

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Normal fat mass cannot be reliably estimated in typical pharmacokinetic studies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Agricultural and Biological Sciences

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Neuroscience