Normal hematopoietic stem cells within the AML bone marrow have a distinct and higher ALDH activity level than co-existing leukemic stem cells

Gerrit J. Schuurhuis, Michael H. Meel, Floris Wouters, Lisa A. Min, Monique Terwijn, Nick A. De Jonge, Angele Kelder, Alexander N. Snel, Sonja Zweegman, Gert J. Ossenkoppele, Linda Smit

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

58 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Normal hematopoietic stem cells within the AML bone marrow have a distinct and higher ALDH activity level than co-existing leukemic stem cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Immunology and Microbiology

Neuroscience