Novel expression-linked copies of the genes for variant surface antigens in trypanosomes

J. H.J. Hoeijmakers, A. C.C. Frasch, A. Bernards, P. Borst, G. A.M. Cross

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

168 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Novel expression-linked copies of the genes for variant surface antigens in trypanosomes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen