NRIP3: A novel translocation partner of MLL detected in a pediatric acute myeloid leukemia with complex chromosome 11 rearrangements

Brian V. Balgobind, C. Michel Zwaan, Claus Meyer, Rolf Marschalek, Rob Pieters, H. Berna Beverloo, Marry M. Van Den Heuvel-Eibrink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

12 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1033-1034
Aantal pagina's2
TijdschriftHaematologica
Volume94
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - jul. 2009
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit