NTHL1 defines novel cancer syndrome

Roland P Kuiper, Nicoline Hoogerbrugge

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel

21 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)34069-70
Aantal pagina's2
TijdschriftOncotarget
Volume6
Nummer van het tijdschrift33
DOI's
StatusGepubliceerd - 27 okt. 2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit