NTRK rearrangements in a subset of NF1-related malignant peripheral nerve sheath tumors as novel actionable target

L S Hiemcke-Jiwa, M T Meister, E Martin, M P Dierselhuis, L M Haveman, R W J Meijers, B B J Tops, P Wesseling, P J van Diest, J M van Gorp, J Y Hehir-Kwa, I A E M van Belzen, J J Bonenkamp, M M van Noesel, U Flucke, L A Kester

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)149-152
Aantal pagina's4
TijdschriftActa Neuropathologica
Volume145
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - jan. 2023

Citeer dit