Nuclear pore components are involved in the transcriptional regulation of dosage compensation in Drosophila

Sascha Mendjan, Mikko Taipale, Jop Kind, Herbert Holz, Philipp Gebhardt, Malgorzata Schelder, Michiel Vermeulen, Alessia Buscaino, Kent Duncan, Juerg Mueller, Matthias Wilm, Henk G. Stunnenberg, Harald Saumweber, Asifa Akhtar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

330 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Nuclear pore components are involved in the transcriptional regulation of dosage compensation in Drosophila'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen